Ren träningsglädje

Träning 10 Apr

Det finns vetenskapliga bevis för att träning hjälper till att bekämpa depressioner.

Du har förmodligen flera gånger fått höra att träning är nyttigt för personer med anlag för depression. Men frågar man varför får man ofta inget entydigt svar, eftersom de bakomliggande orsakerna fram tills nu har varit högst oklara. Nu har emellertid forskare vid Karolinska institutet i Stockholm hittat bevis för träningens depressionshämmande egenskaper.

Forskarna upptäckte att stress hos möss ledde till en uppbyggnad av aminosyran kynurenin, vilket fick dem att uppvisa tecken på depression, som exempelvis viktnedgång och slöhet. Aerobisk träning ökade emellertid produktionen av enzymet PGC-1alpha1, som triggar ett protein som hjälper till att bryta ner kynureninet. Mössen med högre nivåer av PGC-1alpha1 upplevde fortfarande stress, men denna utvecklades inte till depression.

Eftersom möss reaktioner ofta liknar de som vi människor uppvisar, fick forskarna ett flertal vuxna frivilliga att slutföra ett tre veckor långt träningsprogram, där passen bestod av cykling eller jogging i 40 till 50 minuter. Mot slutet av programmet uppvisade allihop högre nivåer av PGC-1alpha1 i kroppen.
Så nästa gång all stress känns ohanterlig är det bara att snöra på sig löparskorna och sticka ut i spåret för att kväva depressionen i dess linda.
Illustration by hitandrun