Snabba repetitioner

Tips 18 Apr 2013

Om du vill bygga ett större, starkare och mer imponerande bröst ska du öka hastigheten på repetitionerna. Genom att köra snabba repetitioner i bänkpress kan du öka ditt repetitionsmax med så pass mycket som tio procent på bara sex tillfällen, enligt en studie som publicerades i International Journal of Sports Medicine. Forskarna upptäckte att det krävdes mer kraft för att lyfta snabbt, och därför belastades muskelfibrerna hårdare. De snabba repetitionerna innebar att fler muskelfibrer arbetade under lyften, vilket ledde till en större styrke- och muskeltillväxt. För ett optimalt resultat ska du lyfta med explosiv kraft, sänka stången långsamt mot bröstet och sedan upprepa.

Tips:När du kör snabba repetitioner ska du undvika att studsa stången mot bröstet – det ökar skaderisken och hjälper dig inte att bygga muskler.
Snabba repetitioner