Training motivation, life inspiration and my pursuit of success in Men’s Physique

David
Martini Calmen

A gladiator as an idol – Idols, important for our children

11 June 2017

 

 

I think many of you are familiar with the program that is broadcast on TV4. The program with challengers and gladiators who measure their strength and endurance but also where a large part of tactics is included. Yes, I am of course talking about the Gladiators.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
This post is in favor of the children, for their sake, and maybe also a little pass to you adults around. I myself have a 9-year-old daughter who I see the joy in when the program is broadcast. All the more joy shines through when she gets to meet these gladiators “live”. I will get to this later…

 

So… As an after-school teacher/pedagogue, there is a lot of focus on social, emotional but also physical and mental development. Both connected to my experience as well as to my teaching qualification, I would like to believe that I have learned to think a little deeper into the child’s mind with an understanding of which treatment is most favorable in different situations. I work daily with the development at a school in Stockholm, where an important area for me is precisely the extracurricular activities, the social and the other areas I mentioned above.

My hope is that we all grew up with some kind of idol, or someone we looked up to very much. I myself had a number of idols, mainly in the world of sports as I myself was an active child with football and hockey. The latter became what I “bet” on. One of my idols was my cousin Peter Jakobsson, whom I also had the opportunity to meet during his successful hockey career, including two SM golds with Färjestad.

bigOriginalthumb_1920

Peter has now been assigned the honorable task of sporting director of this club for which he once played. Another more distant idol was over in North America by the name of Raymond Bourque, also a successful hockey player who today is something of a legend in the world of hockey. And I think you too can recall and think back and remember which idol(s) brightened your childhood a little.

The children need idols. It is an important part of identity creation where they get someone or a few to look up to. Yes, ok… Not all times we parents see the appropriateness of some of these idols. It is also when we need to be at hand to be part of the creation of our children’s future values, something that can perhaps be seen as part of the concept we call  upbringing .

Om vi lite återgår till Gladiatorerna, så har vi i detta program ett antal karaktärer som agerar idoler för tusentals barn. Programmet kan te sig våldsamt med alla fysiska möten som äger rum. Men igen så har vi vuxna rollen att agera ”förmedlare” kring vad detta program går ut på och vad det egentligen handlar om. En försiktighetsnotis i detta ligger inom begreppet fantasi, något som barnen måste få tillåtas ha (med andra ord, lev er gärna in i programmet ni vuxna också). Utifrån fantasin kan man se tillväxt av både självständighet och kreativitet, vilka båda är egenskaper som jag tror alla föräldrar önskar för sina barn.

En annan aspekt som jag gärna vill lyfta är den där dessa idoler själva får agera förmedlare. Jag skulle säga att det är få personer som är så aktiva som Peter ”Pansar” Bláha när det kommer till att personligen komma ut och träffa alla de personer som kanske har just honom som idol. Ett av dessa tillfällen skapar han genom Barnens Hinderbana. Ett event som arrangeras på många platser runt om i Sverige där han tar med sig många av sina ”gladiatorvänner”, smäller upp en hinderbana där barnen slutligen får möta dessa gladiatorer i ett gatlopp. Hur häftigt låter inte detta?

_20170612_192506

Barnen får se en annan del av Gladiatorerna än vad de ser på tv:n vilket jag anser är något väldigt sunt och bra. Något annat fantastiskt fint i sammanhanget är att Peter har barns välbefinnande och välgörenhet väldigt nära hjärtat. Genom Barnens Hinderbana får han möjlighet att donera en bra peng till Barncancerfonden. Förra året kom summan att bli hela 70.000 kronor.

FB_IMG_1479833425878

img_1315

Vad jag förstår ligger målet på en ännu högre summa detta år. Väldigt fint av dig Peter! Donationen sker genom hans företag Biceps Event AB. Peter åker även ut på skolor och föreläser om hur man bör möta sina medmänniskor och hur mobbning och utanförskap inte är något som ska varken förekomma eller accepteras.

Med andra ord finns det flera anledningar till varför du ska låta ditt barn få springa Barnens Hinderbana (och få titta på Gladiatorerna ?). Barnens Hinderbana är på turné i detta nu, och på www.barnenshinderbana.se kan du titta närmare på vart dom varit och vart dom kommer att vara. Där kan du även boka en plats för ditt barn till Barnens Hinderbana.

img_8220

Har dom redan varit i din stad är jag säker på att det kommer ges en ny chans nästa år.

Låt barnen få ha sina idoler och se det som en tillgång för barnen. Det finns så mycket positivt att hämta i den utveckling som sker i denna process.

/DMC

Jag tror många av er är bekanta med programmet som sänds på TV4. Programmet med utmanare och gladiatorer som mäter sina krafter och uthållighet men också där en stor del taktik inberäknas. Ja, jag talar förstås om Gladiatorerna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Detta inlägg är till favör för barnen, för deras skull, och en kanske också en liten passning till er vuxna runt omkring. Jag har själv en dotter på 9 år som jag ser glädjen hos när programmet sänds. Desto mer glädje lyser igenom när hon fått träffa dessa gladiatorer ”live”. Detta kommer jag komma till sen…

 

Så… Som lärare i fritidshem/pedagog ligger mycket fokus på det sociala, det emotionella men också den fysiska och psykiska utvecklingen. Både kopplat till min erfarenhet såväl som till min lärarexamen vill jag mig tro att jag har lärt mig tänka något djupare in i barnets sinne med förståelse för vilket bemötande som är mest gynnsamt i olika situationer. Jag arbetar dagligen med utvecklingen på en skola i Stockholm där ett viktigt område för mig är just den fritidspedagogiska verksamheten, det sociala och de andra områdena jag nämnde ovan.

Min förhoppning är att vi alla har vuxit upp med någon form av idol, eller någon vi väldigt mycket såg upp till. Jag själv hade ett antal idoler, främst inom idrottens värld då jag själv var ett aktivt barn med fotboll och hockey. Det sistnämnds kom att bli det jag ”satsade” på. En av mina idoler var min kusin Peter Jakobsson som jag också hade möjligheten att träffa under hans framgångsrika hockeykarriär med bl.a två SM guld med Färjestad.

bigOriginalthumb_1920

Peter har numera blivit tilldelad det ärofyllda uppdraget som sportchef för denna klubb som han en gång spelade för. En annan mer avlägsen idol fanns borta i Nordamerika vid namn Raymond Bourque, även han en framgångsrik hockeyspelare som idag är något av en legend i hockeyns värld. Och jag tror även Du kan dra dig till minnes och tänka tillbaka och komma ihåg vilken eller vilka idoler som lite förgyllde Din barndom.

Barnen behöver idoler. Det är en viktig del i identitetsskapandet där de får någon eller några att se upp till. Ja, ok… Det är inte alla gånger vi föräldrar ser lämpligheten hos en del av dessa idoler. Det är också då vi behöver finnas till hands för att vara del i skapandet av våra barns framtida värderingar, något som kanske kan ses ingå i det begrepp vi kallar uppfostran.

Om vi lite återgår till Gladiatorerna, så har vi i detta program ett antal karaktärer som agerar idoler för tusentals barn. Programmet kan te sig våldsamt med alla fysiska möten som äger rum. Men igen så har vi vuxna rollen att agera ”förmedlare” kring vad detta program går ut på och vad det egentligen handlar om. En försiktighetsnotis i detta ligger inom begreppet fantasi, något som barnen måste få tillåtas ha (med andra ord, lev er gärna in i programmet ni vuxna också). Utifrån fantasin kan man se tillväxt av både självständighet och kreativitet, vilka båda är egenskaper som jag tror alla föräldrar önskar för sina barn.

En annan aspekt som jag gärna vill lyfta är den där dessa idoler själva får agera förmedlare. Jag skulle säga att det är få personer som är så aktiva som Peter ”Pansar” Bláha när det kommer till att personligen komma ut och träffa alla de personer som kanske har just honom som idol. Ett av dessa tillfällen skapar han genom Barnens Hinderbana. Ett event som arrangeras på många platser runt om i Sverige där han tar med sig många av sina ”gladiatorvänner”, smäller upp en hinderbana där barnen slutligen får möta dessa gladiatorer i ett gatlopp. Hur häftigt låter inte detta?

_20170612_192506

Barnen får se en annan del av Gladiatorerna än vad de ser på tv:n vilket jag anser är något väldigt sunt och bra. Något annat fantastiskt fint i sammanhanget är att Peter har barns välbefinnande och välgörenhet väldigt nära hjärtat. Genom Barnens Hinderbana får han möjlighet att donera en bra peng till Barncancerfonden. Förra året kom summan att bli hela 70.000 kronor.

FB_IMG_1479833425878

img_1315

Vad jag förstår ligger målet på en ännu högre summa detta år. Väldigt fint av dig Peter! Donationen sker genom hans företag Biceps Event AB. Peter åker även ut på skolor och föreläser om hur man bör möta sina medmänniskor och hur mobbning och utanförskap inte är något som ska varken förekomma eller accepteras.

Med andra ord finns det flera anledningar till varför du ska låta ditt barn få springa Barnens Hinderbana (och få titta på Gladiatorerna ?). Barnens Hinderbana är på turné i detta nu, och på www.barnenshinderbana.se kan du titta närmare på vart dom varit och vart dom kommer att vara. Där kan du även boka en plats för ditt barn till Barnens Hinderbana.

img_8220

Har dom redan varit i din stad är jag säker på att det kommer ges en ny chans nästa år.

Låt barnen få ha sina idoler och se det som en tillgång för barnen. Det finns så mycket positivt att hämta i den utveckling som sker i denna process.

/DMC

”Work hard, be humble” – En filosofi genom livet

Utanför träningen 6 jun 2017

 

 

Tröjan med just texten ”Work hard be humble” fick jag faktiskt av min dotter Nova. Det värmde extra mycket att den kom från henne då det utan tvekan är ett mindset tillika egenskap som jag gärna förmedlar vidare till henne. Ödmjukhet har kommit att bli ett av mina ledord i livet.

Jag gjorde ett inlägg för en tid sedan med rubriken, ”Talang har inte en chans mot hårt arbete”. Här riktade jag fokus på det hårda arbete som ligger bakom många framgångar. Och på något sätt är det en befrielse att nå ett mål med vetskapen om att man har slitit för att nå dit, det ligger en viss känsla av genuin stolthet i det.

Ödmjukhet för mig handlar mycket om att ha ett öppet sinne och bibehålla detta i alla tänkbara situationer. Ödmjukhet för mig är också att utgå från att ingen egentligen vill mig illa, och att oväntade beteenden som ibland kan verka tveksamma allt som ofta har en orsak varför dessa uppkommer.

Jag tänker ofta på hur jag bemöter andra och vad dessa ”andra” kommer att ta med sig från vårt möte… Kan du låta personen du interagerar/samtalar med få vandra iväg med en positiv känsla, varför inte sträva efter att det också ska bli så?

I dessa möten finns det mycket utveckling att hämta.

/DMC

Tröjan med just texten ”Work hard be humble” fick jag faktiskt av min dotter Nova. Det värmde extra mycket att den kom från henne då det utan tvekan är ett mindset tillika egenskap som jag gärna förmedlar vidare till henne. Ödmjukhet har kommit att bli ett av mina ledord i livet.

Jag gjorde ett inlägg för en tid sedan med rubriken, ”Talang har inte en chans mot hårt arbete”. Här riktade jag fokus på det hårda arbete som ligger bakom många framgångar. Och på något sätt är det en befrielse att nå ett mål med vetskapen om att man har slitit för att nå dit, det ligger en viss känsla av genuin stolthet i det.

Ödmjukhet för mig handlar mycket om att ha ett öppet sinne och bibehålla detta i alla tänkbara situationer. Ödmjukhet för mig är också att utgå från att ingen egentligen vill mig illa, och att oväntade beteenden som ibland kan verka tveksamma allt som ofta har en orsak varför dessa uppkommer.

Jag tänker ofta på hur jag bemöter andra och vad dessa ”andra” kommer att ta med sig från vårt möte… Kan du låta personen du interagerar/samtalar med få vandra iväg med en positiv känsla, varför inte sträva efter att det också ska bli så?

I dessa möten finns det mycket utveckling att hämta.

/DMC

Nästa atlet att skriva på för Team B-Strong – Helena Ljungström

3 jun 2017

 

 

För ett tag sedan kom alltså signaturen från Helena Ljungström att landa på ett kontrakt kopplat till Team B-Strong. Vi träffades över en fika i Nacka Forum för att samtala kring avtalet och framtiden.

FB_IMG_1496505424860

Jag står fast vid att det är av största vikt att det ska kännas rätt för mig när atleter ansluter till teamet. Självklart vill jag att det ska kännas rätt för atleten ifråga också. Personer som inbegrips i Team B-Strong behöver uppvisa en ödmjuk inställning, god moral och vilja inför uppgiften att tävla. Och just dessa punkter tycker jag mig se att Helena uppfyller utan problem. De gånger vi träffats har hon gjort väldigt bra intryck där jag tydligt kunnat se att hon innehar en positiv inställning, men också skymtat den ”sprallighet” som hon lite pratat om att hon kan ha.

Messaging1496504579230

Så, vem är då denna Helena? Jo, hon verkar sannerligen vara en tjej med energi för livet. Hon har många bollar i luften där hon för närvarande studerar på GIH och vid sidan av har klasser på Nordic Wellness där hon arbetar. Och det går rykten om att det svettas en hel del på hennes pass…

FB_IMG_1496501794398

Hon bor i Nacka med sin pojkvän och förklarar sig själv som redan lite nämnts ovan som en glad och positiv person. En sak som jag känner igen mig själv i är hur Helena ser glädjen i att inspirera andra till att hitta den träningsform som man sedan också lär sig att uppskatta. Detta för att sedan fortsätta utveckla hälsa och allmänt välmående i vardagen.

Utanför träningen är Helena gärna utomhus och finner nöjet i det som många kallar friluftsliv. Dvs vandring i fjällen, paddla osv…

Ett litet passande motto i livet som hon har låter oss återkoppla till hennes person och aktiva livsstil.

”Live with energy”

FB_IMG_1496501739295

När det kommer till Helenas del i Team B-Strong så kommer hon tävla i Bikinifitness. Jag personligen som grundare för Team B-Strong och B-Strong Sweden är stolt över att Helena utgör en del av detta. Det ska bli spännande att följa hennes resa, och jag hoppas såklart att även ni vill hänga med på ett eller annat sätt.

_20170603_164439

Ni kan följa henne på hennes Instagram konto @hepplen, men också genom B-Strong Sweden på Instagram ➡️ @bstrongsweden och på Facebook ➡️ B-Strong Sweden.

Nu blickar vi med spänning fram mot Luciapokalen där hon kommer att göra sin debut. Vid hennes sida som coach har hon Emma Fredriksson. Kör hårt Helena, vi tror på dig!

/DMC

För ett tag sedan kom alltså signaturen från Helena Ljungström att landa på ett kontrakt kopplat till Team B-Strong. Vi träffades över en fika i Nacka Forum för att samtala kring avtalet och framtiden.

FB_IMG_1496505424860

Jag står fast vid att det är av största vikt att det ska kännas rätt för mig när atleter ansluter till teamet. Självklart vill jag att det ska kännas rätt för atleten ifråga också. Personer som inbegrips i Team B-Strong behöver uppvisa en ödmjuk inställning, god moral och vilja inför uppgiften att tävla. Och just dessa punkter tycker jag mig se att Helena uppfyller utan problem. De gånger vi träffats har hon gjort väldigt bra intryck där jag tydligt kunnat se att hon innehar en positiv inställning, men också skymtat den ”sprallighet” som hon lite pratat om att hon kan ha.

Messaging1496504579230

Så, vem är då denna Helena? Jo, hon verkar sannerligen vara en tjej med energi för livet. Hon har många bollar i luften där hon för närvarande studerar på GIH och vid sidan av har klasser på Nordic Wellness där hon arbetar. Och det går rykten om att det svettas en hel del på hennes pass…

FB_IMG_1496501794398

Hon bor i Nacka med sin pojkvän och förklarar sig själv som redan lite nämnts ovan som en glad och positiv person. En sak som jag känner igen mig själv i är hur Helena ser glädjen i att inspirera andra till att hitta den träningsform som man sedan också lär sig att uppskatta. Detta för att sedan fortsätta utveckla hälsa och allmänt välmående i vardagen.

Utanför träningen är Helena gärna utomhus och finner nöjet i det som många kallar friluftsliv. Dvs vandring i fjällen, paddla osv…

Ett litet passande motto i livet som hon har låter oss återkoppla till hennes person och aktiva livsstil.

”Live with energy”

FB_IMG_1496501739295

När det kommer till Helenas del i Team B-Strong så kommer hon tävla i Bikinifitness. Jag personligen som grundare för Team B-Strong och B-Strong Sweden är stolt över att Helena utgör en del av detta. Det ska bli spännande att följa hennes resa, och jag hoppas såklart att även ni vill hänga med på ett eller annat sätt.

_20170603_164439

Ni kan följa henne på hennes Instagram konto @hepplen, men också genom B-Strong Sweden på Instagram ➡️ @bstrongsweden och på Facebook ➡️ B-Strong Sweden.

Nu blickar vi med spänning fram mot Luciapokalen där hon kommer att göra sin debut. Vid hennes sida som coach har hon Emma Fredriksson. Kör hårt Helena, vi tror på dig!

/DMC

Swedish Supplements Bakery gör succé – Roadtrip till Gymgrossisten Uppsala

Bak/Recept 26 maj 2017

 

 

Nu har vi haft Swedish Supplements Bakery i flödet under en period. Inte nog med att vår närvaro har gjort sig hörd på Facebook och i sociala medier överlag, utan vi har även varit ute och besökt anläggningar med bakelser från just Swedish Supplements Bakery. De smakprover som vi erbjudit kunderna har varit två olika bakelser i choklad och nu senast en morotskaka. Och som vi brukar lägga till – alltid utan tillsatt socker.

_20170526_151035

Ofta har det varit någon form av ”firande” på den plats som vi besökt. Och ibland har det varit folk som först tackat nej till att smaka av bakelserna vi haft med oss. När vi sedan uttryckt att det är socker och glutenfritt, då har dessa tveksamma individer mer än gärna tagit del av bakverken. Och responsen som vi fått har varit så positiv att vi nu varit önskade på flera anläggningar för att visa upp vad man kan skapa med hjälp av bl.a Swedish Supplements produkter.

Det senaste receptet som lades upp på Swedish Supplements Bakery var en morotskaka med följande näringsvärde per bit:

129 kcal
12,9 gram protein
6,7 gram kolhydrater
5,8 gram fett

_20170524_214933

Fullständigt recept hittar ni på just Swedish Supplements Bakery. Vidare känns det både inspirerande och tacksamt att följare uttrycker.

”Tack för en fantastisk sida. Så detaljerat näringsvärde så man vet vad man stoppar i sig”

Det är viktigt för oss att skapa alternativa sätt att baka, möjligheten att baka sockerfritt. Det är så många som besitter både talang och önskan att baka men inte gör detta i den utsträckning man vill. Detta just för att det inte gynnar den fysiska hälsan med tanke på många av de ingredienser som inbegrips i ”klassiska” bakverk.

Så, nästa anläggning att besöka är alltså Gymgrossisten i Uppsala. Och detta sker imorgon lördag då jag och Theresia kommer vara där mellan kl.11 14 (observera att det är öppet 10-17).

FB_IMG_1495803761381

Är du boendes i Uppsala eller har vägarna förbi så tycker jag att du ska kika in och se vad det erbjuds för smakprov från Swedish Supplements Bakery, men också andra erbjudanden som Gymgrossisten Butik i Uppsala står för. Välkomna!

/DMC

Nu har vi haft Swedish Supplements Bakery i flödet under en period. Inte nog med att vår närvaro har gjort sig hörd på Facebook och i sociala medier överlag, utan vi har även varit ute och besökt anläggningar med bakelser från just Swedish Supplements Bakery. De smakprover som vi erbjudit kunderna har varit två olika bakelser i choklad och nu senast en morotskaka. Och som vi brukar lägga till – alltid utan tillsatt socker.

_20170526_151035

Ofta har det varit någon form av ”firande” på den plats som vi besökt. Och ibland har det varit folk som först tackat nej till att smaka av bakelserna vi haft med oss. När vi sedan uttryckt att det är socker och glutenfritt, då har dessa tveksamma individer mer än gärna tagit del av bakverken. Och responsen som vi fått har varit så positiv att vi nu varit önskade på flera anläggningar för att visa upp vad man kan skapa med hjälp av bl.a Swedish Supplements produkter.

Det senaste receptet som lades upp på Swedish Supplements Bakery var en morotskaka med följande näringsvärde per bit:

129 kcal
12,9 gram protein
6,7 gram kolhydrater
5,8 gram fett

_20170524_214933

Fullständigt recept hittar ni på just Swedish Supplements Bakery. Vidare känns det både inspirerande och tacksamt att följare uttrycker.

”Tack för en fantastisk sida. Så detaljerat näringsvärde så man vet vad man stoppar i sig”

Det är viktigt för oss att skapa alternativa sätt att baka, möjligheten att baka sockerfritt. Det är så många som besitter både talang och önskan att baka men inte gör detta i den utsträckning man vill. Detta just för att det inte gynnar den fysiska hälsan med tanke på många av de ingredienser som inbegrips i ”klassiska” bakverk.

Så, nästa anläggning att besöka är alltså Gymgrossisten i Uppsala. Och detta sker imorgon lördag då jag och Theresia kommer vara där mellan kl.11 14 (observera att det är öppet 10-17).

FB_IMG_1495803761381

Är du boendes i Uppsala eller har vägarna förbi så tycker jag att du ska kika in och se vad det erbjuds för smakprov från Swedish Supplements Bakery, men också andra erbjudanden som Gymgrossisten Butik i Uppsala står för. Välkomna!

/DMC

Ny atlet – Team B-Strong presenterar stolt…

24 maj 2017

 

 

Luis Perez!

Luis är en person som jag kom i kontakt med på gymmet via en bekant. Han var ute efter ett team då en satsning mot Luciapokalen och Classic Bodybuilding är i full gång.

Vi bokade in ett möte för att ses där avsikten var att vi båda skulle få en uppfattning om varandra. Jag satte mig ner och fick snabbt ett intryck av att det var en väldigt varm och ödmjuk individ jag hade att göra med. Samtidigt fick jag uppfattningen att Luis är en mycket målmedveten person med ett bra mindset för det mål han har i fokus.

_20170520_213459

Så, vem är Luis Perez?

Som jag skrev ovan sätter jag ödmjukhet i första han när det kommer till att ta in atleter i Team B-Strong. Det är ”personlig lämplighet” som ska utgöra fokus, oavsett vem jag inleder samarbete med. Det är precis dessa egenskaper som jag känner att Luis innehar. Bara tanken att en dag bli proffs i det han gör beundrar jag väldigt mycket.

_20170520_213252

Han bor i Stockholm med sin fästmö som också har intresse för träning. Luis förklarar sig vara en väldigt målinriktad persons, en glad och positiv sådan.

Något som Luis värderar högt är familj och vänner och att ha dessa nära. Det är viktigt både när man har det jobbigt själv men självklart också att vara där när dom kan tänkas befinna sig i en tuffare period. Utanför träningen uppskattar Luis att vara kreativ i musikens värld där han gärna spelar gitarr. Att rita är en annan sak som fångat hans intresse.

Luis, jag är stolt över att du anslutit till Team B-Strong och att du nu är en del av teamet.

_20170524_194414

_20170520_190435

Jag hoppas kunna vara ett positivt inslag på din resa mot Luciapokalen med allt vad det kan komma att innebära. Välkommen!

/DMC

Luis Perez!

Luis är en person som jag kom i kontakt med på gymmet via en bekant. Han var ute efter ett team då en satsning mot Luciapokalen och Classic Bodybuilding är i full gång.

Vi bokade in ett möte för att ses där avsikten var att vi båda skulle få en uppfattning om varandra. Jag satte mig ner och fick snabbt ett intryck av att det var en väldigt varm och ödmjuk individ jag hade att göra med. Samtidigt fick jag uppfattningen att Luis är en mycket målmedveten person med ett bra mindset för det mål han har i fokus.

_20170520_213459

Så, vem är Luis Perez?

Som jag skrev ovan sätter jag ödmjukhet i första han när det kommer till att ta in atleter i Team B-Strong. Det är ”personlig lämplighet” som ska utgöra fokus, oavsett vem jag inleder samarbete med. Det är precis dessa egenskaper som jag känner att Luis innehar. Bara tanken att en dag bli proffs i det han gör beundrar jag väldigt mycket.

_20170520_213252

Han bor i Stockholm med sin fästmö som också har intresse för träning. Luis förklarar sig vara en väldigt målinriktad persons, en glad och positiv sådan.

Något som Luis värderar högt är familj och vänner och att ha dessa nära. Det är viktigt både när man har det jobbigt själv men självklart också att vara där när dom kan tänkas befinna sig i en tuffare period. Utanför träningen uppskattar Luis att vara kreativ i musikens värld där han gärna spelar gitarr. Att rita är en annan sak som fångat hans intresse.

Luis, jag är stolt över att du anslutit till Team B-Strong och att du nu är en del av teamet.

_20170524_194414

_20170520_190435

Jag hoppas kunna vara ett positivt inslag på din resa mot Luciapokalen med allt vad det kan komma att innebära. Välkommen!

/DMC

Fitness For Men och ”David har ordet” tar farväl…

Utanför träningen 23 maj 2017

 

 

Strax efter att jag skickat in min text till tidningen kom det till min vetskap att det var den sista av sitt slag.

Det var med full förståelse ett något dystert budskap som jag fick ta del av när man förklarade att det nummer som är i butik nu blir det sista pga av vikande upplaga. Detta sker alltså efter 4,5 år och 45 nummer där jag det senaste året fått äran och möjligheten att utgöra en del i den fantastiska tidningen.

Tack till alla Er som på något sätt stöttat Fitness For Men och tack till alla Er som peppat och uppmuntrat mig kring det jag gjort för -och i tidningen.

IMG_20170520_093807_564

Det har sannerligen varit ett förtroendeingivande uppdrag att få ha ”David har ordet” där jag hoppas att jag kunnat nå ut och på något sätt inspirerat och motiverat några av er. Olof, du är den person som jag haft närmast kontakt med och du är också den person som var anledning till att David har ordet skapades. Tack!

Hur det än är kommer fitnessformen.se och min blogg leva vidare. Det ger mig ändå chansen att fortsatt leverera både inspiration och motivation genom detta forum.

Värt att lägga till är hur mina medförfattare i tidningen under en längre period, kanske utan deras vetskap, har agerat förebilder för mig. De jag syftar till är bl.a Niklas Wadman, Robert Kronberg och Martin Löwgren. Så ett stort tack även till Er.

Hur tråkigt detta än må vara med nedläggningen av tidningen och hur gärna jag än hade velat fortsätta författandet så måste jag välja att fokusera på det positiva som sker i min vardag. Jag går ständigt i tankar på hur jag ska utveckla det jag gör. Vad gäller mitt B-Strong Sweden och Team B-Strong så är det två personer som jag nu i veckan kommer presentera för er.

Det(!) ser jag väldigt mycket fram emot!

”Med en positiv mental attityd är chansen större att saker blir därefter”

/DMC

Strax efter att jag skickat in min text till tidningen kom det till min vetskap att det var den sista av sitt slag.

Det var med full förståelse ett något dystert budskap som jag fick ta del av när man förklarade att det nummer som är i butik nu blir det sista pga av vikande upplaga. Detta sker alltså efter 4,5 år och 45 nummer där jag det senaste året fått äran och möjligheten att utgöra en del i den fantastiska tidningen.

Tack till alla Er som på något sätt stöttat Fitness For Men och tack till alla Er som peppat och uppmuntrat mig kring det jag gjort för -och i tidningen.

IMG_20170520_093807_564

Det har sannerligen varit ett förtroendeingivande uppdrag att få ha ”David har ordet” där jag hoppas att jag kunnat nå ut och på något sätt inspirerat och motiverat några av er. Olof, du är den person som jag haft närmast kontakt med och du är också den person som var anledning till att David har ordet skapades. Tack!

Hur det än är kommer fitnessformen.se och min blogg leva vidare. Det ger mig ändå chansen att fortsatt leverera både inspiration och motivation genom detta forum.

Värt att lägga till är hur mina medförfattare i tidningen under en längre period, kanske utan deras vetskap, har agerat förebilder för mig. De jag syftar till är bl.a Niklas Wadman, Robert Kronberg och Martin Löwgren. Så ett stort tack även till Er.

Hur tråkigt detta än må vara med nedläggningen av tidningen och hur gärna jag än hade velat fortsätta författandet så måste jag välja att fokusera på det positiva som sker i min vardag. Jag går ständigt i tankar på hur jag ska utveckla det jag gör. Vad gäller mitt B-Strong Sweden och Team B-Strong så är det två personer som jag nu i veckan kommer presentera för er.

Det(!) ser jag väldigt mycket fram emot!

”Med en positiv mental attityd är chansen större att saker blir därefter”

/DMC

Passagerare i min egen bil… – Fortsättningen

Utanför träningen 6 maj 2017

 

 

Idag (lördag) tyckte Theresia att jag skulle åka och träna på morgonen. Hon sa att hon hade planerat in saker resterande delen av dagen. Jag lydde hennes råd så jag skulle få till någon träning alls.

För att göra en lång historia kort så har både jag och Theresia gått och varit en hel del tankspridda de senaste dagarna syftat till en händelse som vi inte riktigt kan förstå. Men så är det ibland…och det kan också vara nyttigt att lära sig att dessa situationer uppstår och att man får acceptera dessa.

Theresia har väl noterat att jag varit något annorlunda/frånvarande trots att vi talat en hel del om det som hänt. Och här agerar min älskade sambo ofta på ett väldigt kärleksfullt och omtänksamt sätt…

Så… Jag kom alltså hem från gymmet och hon ville fortfarande inte berätta vart vi skulle åka. Vi satte oss i bilen, Theresia, Nova och jag. Vi åkte först för lämna vår lilla Blanca (våran hund) hos Theresias mamma i Tullinge.

_20170506_220325

Sedan bar det vidare av bort mot Salem och där förstod jag väl lite vart vi var på väg.

Theresia berättade att ”så, här dumpar vi dig”. Vi hade hamnat i Salem där min bästa vän Joel bor. Theresia förklarade vidare att hon sett att jag varit tankspridd, så hon han pratat med Joel dagen innan och bestämt med honom att jag skulle komma över. Detta medans hon och Nova passade på att umgås och gå på bio i Heroin City.

_20170506_122652

_20170506_214213

_20170506_214158

Väl hos Joel så är han en person som är förbannat bra att prata med. Han går in helt opartisk i diskussionerna, han lyssnar och ger sin syn på det vi talar om. Ofta bistår han med ett perspektiv som jag kan ha förbisett. Sedan så är det ju alltid lika fantastiskt och givande att sätta mig ner och spöa honom i ett par FIFA matcher ?

_20170506_213956

För mig är det väldigt värdefullt att kunna sätta mig ner med Joel, med PS4 handkontrollen i händerna och lägga fokus på tv:n och detta fängslande FIFA 17. En stund där jag kan koppla bort alla tankar och eventuella problem för en stund för att sedan komma tillbaka ”starkare”. Hoppas ni har era ställen som ni känner att ni kan ”vila” i för att hämta energi eller för att helt enkelt ”pausa” tillvaron för en stund.

Jag fick ju ockås tillfälle att lyssna på Joel lite då han passade på att gnälla lite över den självförvållande smärtan han åsamkar sig. Denna smärta som han utsätter sig för äger rum i en tatueringsstudio där han under ett par sessioner håller på att fylla ena armen med detta artisteri.

_20170506_214018

Så det är två personer jag vill tacka. Det är dels Joel som alltid ställer upp då jag känner att jag vill/behöver prata. Sedan är det såklart min fantastiska Theresia som utgör en obeskrivligt värdefull del i mitt liv. Tack för ditt sätt att visa mig kärlek och omtänke när jag behöver det som mest. Jag älskar dig! ❤️

/DMC

Idag (lördag) tyckte Theresia att jag skulle åka och träna på morgonen. Hon sa att hon hade planerat in saker resterande delen av dagen. Jag lydde hennes råd så jag skulle få till någon träning alls.

För att göra en lång historia kort så har både jag och Theresia gått och varit en hel del tankspridda de senaste dagarna syftat till en händelse som vi inte riktigt kan förstå. Men så är det ibland…och det kan också vara nyttigt att lära sig att dessa situationer uppstår och att man får acceptera dessa.

Theresia har väl noterat att jag varit något annorlunda/frånvarande trots att vi talat en hel del om det som hänt. Och här agerar min älskade sambo ofta på ett väldigt kärleksfullt och omtänksamt sätt…

Så… Jag kom alltså hem från gymmet och hon ville fortfarande inte berätta vart vi skulle åka. Vi satte oss i bilen, Theresia, Nova och jag. Vi åkte först för lämna vår lilla Blanca (våran hund) hos Theresias mamma i Tullinge.

_20170506_220325

Sedan bar det vidare av bort mot Salem och där förstod jag väl lite vart vi var på väg.

Theresia berättade att ”så, här dumpar vi dig”. Vi hade hamnat i Salem där min bästa vän Joel bor. Theresia förklarade vidare att hon sett att jag varit tankspridd, så hon han pratat med Joel dagen innan och bestämt med honom att jag skulle komma över. Detta medans hon och Nova passade på att umgås och gå på bio i Heroin City.

_20170506_122652

_20170506_214213

_20170506_214158

Väl hos Joel så är han en person som är förbannat bra att prata med. Han går in helt opartisk i diskussionerna, han lyssnar och ger sin syn på det vi talar om. Ofta bistår han med ett perspektiv som jag kan ha förbisett. Sedan så är det ju alltid lika fantastiskt och givande att sätta mig ner och spöa honom i ett par FIFA matcher ?

_20170506_213956

För mig är det väldigt värdefullt att kunna sätta mig ner med Joel, med PS4 handkontrollen i händerna och lägga fokus på tv:n och detta fängslande FIFA 17. En stund där jag kan koppla bort alla tankar och eventuella problem för en stund för att sedan komma tillbaka ”starkare”. Hoppas ni har era ställen som ni känner att ni kan ”vila” i för att hämta energi eller för att helt enkelt ”pausa” tillvaron för en stund.

Jag fick ju ockås tillfälle att lyssna på Joel lite då han passade på att gnälla lite över den självförvållande smärtan han åsamkar sig. Denna smärta som han utsätter sig för äger rum i en tatueringsstudio där han under ett par sessioner håller på att fylla ena armen med detta artisteri.

_20170506_214018

Så det är två personer jag vill tacka. Det är dels Joel som alltid ställer upp då jag känner att jag vill/behöver prata. Sedan är det såklart min fantastiska Theresia som utgör en obeskrivligt värdefull del i mitt liv. Tack för ditt sätt att visa mig kärlek och omtänke när jag behöver det som mest. Jag älskar dig! ❤️

/DMC

Förmågan att leverera budskap

 

 

Häromdagen genomförde jag ett axel och triceps pass på ett gym som jag helt klart har underskattat en hel del.

_20170502_194452

Actic i Årsta har både en fräsch lokal på två våningar samt god serviceinriktad personal. Just denna personliga kontakt, eller snarare möjlighet till kontakt (även om jag inte pratar allt för mycket med gymmens anställda) är viktigare än något annat på alla de gym jag tränar på. Jag har tränat på ”obemannade” gym, och det är helt enkelt inte samma sak…enligt mitt tycke.

Hur det än är med detta så hittar vi olika budskap på olika gym. Klart de vill sälja gymkort och att vi ska träna, men somliga har ett sätt som jag anser lämpar sig bättre.

_20170503_131441

Budskapet ovan från Actic Årsta är väl egentligen något som väldigt bra sammanfattar vad det egentligen handlar om. Inte bara texten på skylten i, utan också hur de anställda levererar detta budskap utan att ens säga det. En del av oss njuter mest av den faktiska stunden i gymmet, och andra njuter mer av det som kommer efter, nämligen att ha hälsan och känslan av att både fysiskt och mentalt vara på topp utanför gymmet.

Hoppas ni liksom jag kan se det positiva i sammanhanget och att det är eller kan bli till en livstil tillika synsätt för Er.

/DMC

Häromdagen genomförde jag ett axel och triceps pass på ett gym som jag helt klart har underskattat en hel del.

_20170502_194452

Actic i Årsta har både en fräsch lokal på två våningar samt god serviceinriktad personal. Just denna personliga kontakt, eller snarare möjlighet till kontakt (även om jag inte pratar allt för mycket med gymmens anställda) är viktigare än något annat på alla de gym jag tränar på. Jag har tränat på ”obemannade” gym, och det är helt enkelt inte samma sak…enligt mitt tycke.

Hur det än är med detta så hittar vi olika budskap på olika gym. Klart de vill sälja gymkort och att vi ska träna, men somliga har ett sätt som jag anser lämpar sig bättre.

_20170503_131441

Budskapet ovan från Actic Årsta är väl egentligen något som väldigt bra sammanfattar vad det egentligen handlar om. Inte bara texten på skylten i, utan också hur de anställda levererar detta budskap utan att ens säga det. En del av oss njuter mest av den faktiska stunden i gymmet, och andra njuter mer av det som kommer efter, nämligen att ha hälsan och känslan av att både fysiskt och mentalt vara på topp utanför gymmet.

Hoppas ni liksom jag kan se det positiva i sammanhanget och att det är eller kan bli till en livstil tillika synsätt för Er.

/DMC

Swedish Supplements Bakery – Första officiella ”framträdandet” Lyckad dag trots utebliven träning. Detta mycket tack vare mockarutor från Swedish Supplements Bakery.

Bak/Recept 22 apr 2017

 

 

Det blev som sagt ingen träning idag. Men det gör inget. Medan Theresia låg och sov var jag och Nova uppe i Nacka simhall för Novas simträning. En duktig Nova som gång efter gång visar på framsteg i vattnet.

_20170422_215437

När vi kom hem åt vi mellanmål och gjorde oss i ordning för att åka till Actic i Hagsätra. Planen för dagen var att jag skulle vara på plats med Swedish Supplements produkter för at bjuda på smakprover på BCAA, Whey Protein Deluxe och Slow Casein…

_20170422_215608

_20170422_223236

…för att sedan bli ”avlöst” av Theresia då det vankades tjejkväll. Ett event med lite blandat spex och en del pass att delta på.

_20170422_223309

På denna tjejkväll hade även Theresia med sig bakverk hämtat från Swedish Supplements Bakery. Det blev en mycket populär mockaruta som tjejerna där på Actic fick ta del av.

_20170422_143823

När Theresia tog fram dessa för att bjuda på tog hon emot kommentarer som, ”Nej tack, inge mer socker för mig” eller ”Nej tack, jag måste hålla igen på sånt”.

När Theresia då förklarade att det är helt utan socker och laddat med protein tog dessa personer både en och två bitar av denna häftiga mockaruta. Som ni också förstår, och som jag bara måste nämna för att reta er, har Jag lyxen att leva och bo med denna talangfulla ”bakerska” där det då också blir Jag som får smaka allt hon gör ? Och nio gånger av tio blir dessa bakverk till något magiskt. Den tionde gången, blir det ”bara” väldigt gott ?

Som det skrevs på Swedish Supplements Instagram var det absolut inte sista gången som vi får ta del av Swedish Supplements Bakery bakverk på diverse events.

Swedish Supplements Bakery finns på Facebook. Gå in och gilla sidan genom att klicka ➡️ här!

_20170422_220004

Tack till Ewelina och Actic Hagsätra samt alla kunder som kom med positiv feedback. Nu fortsätter vi att hålla kursen riktad mot utveckling, på alla plan!

/DMC

Det blev som sagt ingen träning idag. Men det gör inget. Medan Theresia låg och sov var jag och Nova uppe i Nacka simhall för Novas simträning. En duktig Nova som gång efter gång visar på framsteg i vattnet.

_20170422_215437

När vi kom hem åt vi mellanmål och gjorde oss i ordning för att åka till Actic i Hagsätra. Planen för dagen var att jag skulle vara på plats med Swedish Supplements produkter för at bjuda på smakprover på BCAA, Whey Protein Deluxe och Slow Casein…

_20170422_215608

_20170422_223236

…för att sedan bli ”avlöst” av Theresia då det vankades tjejkväll. Ett event med lite blandat spex och en del pass att delta på.

_20170422_223309

På denna tjejkväll hade även Theresia med sig bakverk hämtat från Swedish Supplements Bakery. Det blev en mycket populär mockaruta som tjejerna där på Actic fick ta del av.

_20170422_143823

När Theresia tog fram dessa för att bjuda på tog hon emot kommentarer som, ”Nej tack, inge mer socker för mig” eller ”Nej tack, jag måste hålla igen på sånt”.

När Theresia då förklarade att det är helt utan socker och laddat med protein tog dessa personer både en och två bitar av denna häftiga mockaruta. Som ni också förstår, och som jag bara måste nämna för att reta er, har Jag lyxen att leva och bo med denna talangfulla ”bakerska” där det då också blir Jag som får smaka allt hon gör ? Och nio gånger av tio blir dessa bakverk till något magiskt. Den tionde gången, blir det ”bara” väldigt gott ?

Som det skrevs på Swedish Supplements Instagram var det absolut inte sista gången som vi får ta del av Swedish Supplements Bakery bakverk på diverse events.

Swedish Supplements Bakery finns på Facebook. Gå in och gilla sidan genom att klicka ➡️ här!

_20170422_220004

Tack till Ewelina och Actic Hagsätra samt alla kunder som kom med positiv feedback. Nu fortsätter vi att hålla kursen riktad mot utveckling, på alla plan!

/DMC

Vilken påskhelg – Födelsedag, övernattning på slott och träning

17 apr 2017

 

 

Långfredagen började med en fin frukost med min dotter Nova. En födelsedagsfrukost helt enkelt. Det höll på att bli så att Nova skulle sova över hos sin mamma från torsdag till fredag, men vi ändrade på det så hon sov över hos mig och Theresia. Jag och Nova var nog lika glada båda två att hon kunde vara hos mig denna dag.

_20170415_095558

_20170415_095730

Kl.15 inväntade vi min kära far som bjöd på en sen lunch/tidig middag på Vapiano i Täby centrum. Vapiano, lite av en favoritrestaurang för mig med de val som finns att tillgå.

_20170415_101653

_20170415_101521

_20170415_100951

_20170415_100105

Det blev en hel del kalorier denna dag. Först var det som sagt Vapiano där det för mig blev en ”stabil” charkbricka till förrätt och sedan en rejäl portion pasta med kyckling. Detta för att sedan fortsätta med tårta efter den redan häftiga måltiden på Vapiano ?

Tack snälla pappa för denna måltid och tårtan därefter!

_20170415_101116

På lördagen åkte jag och Theresia för att övernatta på Häringe slott. Det var nämligen Theresias present till mig vilket blev till en mycket fin vistelse. Frukosten där var nog den bästa som jag någonsin tagit del av.

_20170417_201305

_20170417_201455

En magisk äggröra, proscuitto, skinka, salami, ost, bröd, kaffe och till sist avnjuta våfflor med grädde och sylt. Våfflorna gjordes och serverade av min vackra Theresia.

Det var kul att hand i hand vandra omkring på slottet. Att dels vara uppe där Greta Garbo brukade hålla till men också att kunna besöka gångarna under slottet med både fängelsehåla och vinkällare.

_20170417_201202

_20170417_201226

_20170417_201140

_20170417_201359

Tack min fina Theresia för denna gåva. Det är alltid en fröjd att få åka iväg med dig på detta sätt. Men denna gång var ändå lite extra speciell måste jag säga.

Med tanke på att jag redan var mätt efter långfredagen förstår ni kanske att denna känsla uprätthölls även under lördagen och söndagen. Vi fick till träningspass samtliga dagar trots att dom var något fullspäckade, och energinivån på dessa pass var som väntat ganska tillfredsställande ?

_20170417_201544

_20170417_203546

Vad anbegriper träningen så kommer lätt tävlandet upp i tankarna, och hur jag ska bemöta detta. De senaste åren har Men’s Physique vuxit drastiskt och jag tycker ”till och med” att nybörjartävlingar håller väldigt hög klass. Med andra ord är nivån på de andra tävlingar ofta ännu högre…

Jag tycker mig veta vart min styrka i fitnessbranschen ligger, och denna ligger inte i tävlandet. Jag tävlar förvisso för mig själv, men som den tävlingsmänniska jag är vill jag ändå på något sätt vara med och konkurrera. Tidigare var planen att tävla i slutet på 2018, så vi får se hur detta artar sig.

”Time will tell”

Hoppas verkligen att ni alla haft en fin påskhelg och att ni nu får en fortsatt bra vecka!

/DMC

Långfredagen började med en fin frukost med min dotter Nova. En födelsedagsfrukost helt enkelt. Det höll på att bli så att Nova skulle sova över hos sin mamma från torsdag till fredag, men vi ändrade på det så hon sov över hos mig och Theresia. Jag och Nova var nog lika glada båda två att hon kunde vara hos mig denna dag.

_20170415_095558

_20170415_095730

Kl.15 inväntade vi min kära far som bjöd på en sen lunch/tidig middag på Vapiano i Täby centrum. Vapiano, lite av en favoritrestaurang för mig med de val som finns att tillgå.

_20170415_101653

_20170415_101521

_20170415_100951

_20170415_100105

Det blev en hel del kalorier denna dag. Först var det som sagt Vapiano där det för mig blev en ”stabil” charkbricka till förrätt och sedan en rejäl portion pasta med kyckling. Detta för att sedan fortsätta med tårta efter den redan häftiga måltiden på Vapiano ?

Tack snälla pappa för denna måltid och tårtan därefter!

_20170415_101116

På lördagen åkte jag och Theresia för att övernatta på Häringe slott. Det var nämligen Theresias present till mig vilket blev till en mycket fin vistelse. Frukosten där var nog den bästa som jag någonsin tagit del av.

_20170417_201305

_20170417_201455

En magisk äggröra, proscuitto, skinka, salami, ost, bröd, kaffe och till sist avnjuta våfflor med grädde och sylt. Våfflorna gjordes och serverade av min vackra Theresia.

Det var kul att hand i hand vandra omkring på slottet. Att dels vara uppe där Greta Garbo brukade hålla till men också att kunna besöka gångarna under slottet med både fängelsehåla och vinkällare.

_20170417_201202

_20170417_201226

_20170417_201140

_20170417_201359

Tack min fina Theresia för denna gåva. Det är alltid en fröjd att få åka iväg med dig på detta sätt. Men denna gång var ändå lite extra speciell måste jag säga.

Med tanke på att jag redan var mätt efter långfredagen förstår ni kanske att denna känsla uprätthölls även under lördagen och söndagen. Vi fick till träningspass samtliga dagar trots att dom var något fullspäckade, och energinivån på dessa pass var som väntat ganska tillfredsställande ?

_20170417_201544

_20170417_203546

Vad anbegriper träningen så kommer lätt tävlandet upp i tankarna, och hur jag ska bemöta detta. De senaste åren har Men’s Physique vuxit drastiskt och jag tycker ”till och med” att nybörjartävlingar håller väldigt hög klass. Med andra ord är nivån på de andra tävlingar ofta ännu högre…

Jag tycker mig veta vart min styrka i fitnessbranschen ligger, och denna ligger inte i tävlandet. Jag tävlar förvisso för mig själv, men som den tävlingsmänniska jag är vill jag ändå på något sätt vara med och konkurrera. Tidigare var planen att tävla i slutet på 2018, så vi får se hur detta artar sig.

”Time will tell”

Hoppas verkligen att ni alla haft en fin påskhelg och att ni nu får en fortsatt bra vecka!

/DMC