Motion mot depression: så påverkar träning din psykiska hälsa

14 Mar 2017

Att regelbunden träning är bra för kroppen och verkar förebyggande mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar är allmänt känt. Men visste du att fysisk aktivitet även kan ha stora positiva effekter för din psykiska hälsa? Nedan har vi listat några typer av psykisk ohälsa som träning kan lindra och/eller förebygga.

 

Depression

En av de absolut vanligaste formerna av psykisk ohälsa i Sverige idag. Ett flertal studier har visat på att fysisk aktivitet kan vara ett viktigt verktyg för personer som lider av mild eller måttlig depression. Många forskare menar till och med att träning är minst lika effektivt som psykofarmaka och psykoterapi.

Stress

I takt med att vi lever snabbare och mer intensiva liv så har förekomsten av stressrelaterade syndrom ökat kraftigt. Några vanliga stressymptom är exempelvis orolig mage, yrsel, muskelsmärtor, sömnsvårigheter och halsbränna. Träning kan både minska stress rent fysiskt, eftersom en utsöndring av endorfiner sker efter ett träningspass, samt psykiskt genom att erbjuda en plats där stress och oro kan glömmas bort för en stund.

Ångest

Precis som med depression så tyder forskning på att personer med mild eller måttliga ångestsyndrom kan uppnå samma effekter av träning som med terapibehandling eller medicinering. Ångesten kan dämpas genom endorfinerna som släpps ut efter träningspasset och träning i sig själv ger en plats där fokus kan läggas på annat än oro och ångest.

Olika former av beroende

Trots att bevisen för tränings effekter på beroenden inte är lika starka som för exempelvis depression och ångest så finns det positiva indikationer. Exempelvis så har forskare visat att fysisk aktivitet kan vara ett viktigt verktyg för personer som löper risk för drogberoende. Många personer menar även att träning kan ha samma effekt andra vanligt förekommande former av beroenden, såsom spelberoende (läs mer om casinospel här), alkoholberoende och sockerberoende.

Personal trainer helping woman reach goals in gym

PTSD

Det är inte bara mildare former av psykisk ohälsa som kan uppnå positiva effekter från fysisk aktivitet. Studier har även indikerat att personer som lider av Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), en psykisk sjukdom i vilken minnesbilder från traumatiska event förekommer, kan dra nytta av träning. Träningsformer som oftast rekommenderas för personer med PTSD är exempelvis skidåkning, löpning och klättring, då dessa låter personen fokusera 100 % på sin kropp och därmed komma ur jobbiga tankemönstren för en stund.